Światłowody

Spawanie Światłowodów i Pomiary

 

 • Spawy światłowodów jednomodowych.
 • Spawy światłowodów wielomodowych.
 • Pomiary reflektometryczne i transmisyjne włókien optycznych.

 

Budowa Sieci Teletechnicznych Światłowodowych

 

 • Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji kablowych pierwotnych i wtórnych.
 • Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów, kanalizacji wtórnych metodą pneumatyczną (wdmuchiwanie).
 • Budowa mikrokanalizacji i mikrokabli światłowodowych.
 • wykonywanie połączeń spawanych kabli światłowodowych w osłonach złączowych (mufach).
 • Montaż przełącznic światłowodowych.
 • Montaż traktów i koryt kablowych.
 • Montaż szaf kablowych.
 • Uszczelnienia przepustów instalacyjnych (w tym uszczelnienia ogniochronne).
 • Budowa kabli magistralnych.
 • Budowa linii napowietrznych.