Instalacje Elektryczne

Instalacje Elektryczne

 

  • Instalacje elektryczne: montaż urządzeń i osprzętu, montaż rozdzielni elektrycznych, wykonanie instalacji oświetlenia, montaż różnego rodzaju urządzeń elektrycznych, montaż układów sterowania, itp.
  • Instalacje odgromowe
  • Pomiary elektryczne we wszystkich układach sieciowych: TN-S, TN-C, TN-CS, TT do 1 kV.
  • Pomiary parametrów pętli zwarcia
  • Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B
  • Pomiary rezystancji izolacji
  • Pomiar rezystancji uziemień odgromowych
  • Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych
  • Kolejności faz
  • Pomiary okresowe i odbiorcze w instalacjach domowych, budynkach użyteczności publicznej, zakładach pracy, warsztatach, budynkach biurowych, budynkach mieszkalnych. Posiadamy uprawnienia energetyczne SEP do 1kV w zakresie eksploatacji i dozoru. Do wykonywania pomiarów używamy urządzeń, które spełniają wszelkie wymogi stawiane przez obowiązujące normy.